ERVAREN INTERN BEGELEIDER(S)

Marijn

Vrijeschool Thula en Waldorf aan de Werf zoeken per direct een of twee 
ERVAREN INTERN BEGELEIDER(S), 0,3-0,7 fte

Als startende scholen met een vergelijkbare identiteit, zijn wij samen op zoek naar een ervaren IB’er met pioniersgeest die zich met ons wil verbinden. De vacatures op de afzonderlijke scholen zijn te
combineren tot een baan met een grotere omvang. Als je juist op zoek bent naar een relatief gering aantal uren, kan je ook terecht op één van onze scholen, in de wetenschap dat beide scholen groeien en de functie op termijn om uitbreiding vraagt.
 
Waldorf aan de Werf bestaat nu twee jaar en is vanuit een ouderinitiatief opgericht in Amsterdam Noord. De betrokkenheid van ouders is groot op onze school. Een unieke school waar inclusief denken en werken centraal staat. Alle kinderen voelen zich welkom, veilig en gezien. Waldorf aan de
Werf wil dat kinderen, medewerkers en opvoeders trots zijn op hun identiteit en dat alle medewerkers deze diversiteit als kracht zien en benutten. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken wie zij willen zijn in onze super diverse samenleving.

Thula bestaat nu drie jaar. Op onze startende school is de initiatiefkracht van ouders voelbaar. Wij werken vanuit het bredere gedachtegoed van de rijkdom van diversiteit en zetten ons als team in om verschillende culturen en achtergronden een plek te geven in
ons onderwijs. We willen de kinderen een veelheid aan perspectieven meegeven opdat zij zich in vrijheid tot de wereld kunnen verhouden. Dat doen we in een grootstedelijke omgeving en met gebruikmaking van onze nabije omgeving, waaronder het Flevopark en het Oosterpark. We zijn een school met ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op de wereld’.

Tot je taken zullen o.a. behoren: 

 • het begeleiden en coachen van leerkrachten 
 • adviseren bij onderwijskundige zaken op basis van kennis en onderzoek  
 • een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling
 • samenwerken met de overige intern begeleiders 
 • coördineren en afstemmen van passende ondersteuning voor kinderen en leerkrachten

Wij zoeken een ervaren IB’er die zich herkent in de volgende punten:  

 • je bent enthousiast over vernieuwend Waldorfonderwijs 
 • je gaat uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens 
 • je hebt een eigen mening én werkt in verbinding met jouw omgeving
 • je het een systeemgericht perspectief en denkt over kinderen vanuit brede ontwikkelbehoeftes
 • je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden; je kijkt dwars door hokjes heen 
 • je beschikt over zeer goede communicatieve eigenschappen en kan daarmee sensitie aansluiten bij kinderen, leerkrachten en ouders  
 • je vindt het leuk om met het team onze startende scholen verder vorm en inhoud te geven 
 • je hebt kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan 
 • je wil graag samenwerken in ons leerkrachtenteam, met ouders van de kinderen en betrokken hulpverleners. Omdat we sámen om de kinderen heen staan

Wij bieden jou: 

 • een team van pioniers, waarin we van elkaar leren en elkaar helpen 
 • een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen  
 • een nascholingscursus vrijeschoolonderwijs 
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO 

Spreekt dit je aan? 
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze Amsterdamse leerlingen. Stuur jouw CV en motivatiebrief naar: personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl  t.a.v. Jamilah
Blom, schoolleider van Waldorf aan de Werf en Marieke de Graaf, schoolleider van Thula.