Kennismaken en aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Wij raden u aan dat als u niet bekend met het Vrije School onderwijs om eerst een informatie-ochtend bij te wonen. Voor meer informatie en de data zie onder het kopje informatie-ochtenden

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2021). U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de Leerlingenadministratie van de Geert Groote School, zie voor de verdere informatie hierover onder ‘’wat moet u doen?’’

Voorrangsscholen

Uw kind kan voorrang hebben op dichtstbijzijnde basisscholen in uw buurt. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u welke school (of scholen) voor uw kind een voorrangsschool is. Voor de Geert Groote School 1 en 2, Vrije School Amsterdam West en Waldorf aan de Werf wordt er geen voorrang toegepast op basis van postcode. Voor de voorrangregels van de bovengenoemde scholen kunt u vinden bij ‘’toewijzen plaatsen’’.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op de Leerlingenadministratie.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de Vrije Peuterklas of het Kleine Huis (die verbonden is aan de Geert Groote School 1 en 2) en de Vlinderboom (die verbonden is aan de Vrije School West), moet het formulier ingeleverd worden. Voor Waldorf aan de Werf is dit niet van toepassing.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in op de Leerlingenadministratie (locatie Eerste Nassaustraat 5 op ma,di,do,vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur ) of per post via postbus 75754, 1070 AT Amsterdam)
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per /mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat of als u deze niet heeft ontvangen.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 2. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier via de Leerlingenadministratie krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018 3 maart 2022
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 2 juni 2022
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 3 november 2022

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool (geldt alleen voor Het Kleine Huis en de Vrije Peuterklassen voor de Geert Groote School 1 en 2 en de Vlinderboom voor de Vrije School West).
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind woont in Amsterdam of de bij de scholenring aangesloten randgemeenten*

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

Inschrijven

Na de Stedelijke plaatsingsronde ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. Uitzondering:
Als tijdens het intakegesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de Leerlingenadministratie van de Geert Groote School via 020-6750419 (ma,di,do,vr tussen 09:00 en 16:00 uur) of per e-mail administratie@wadw.school

Informatie-ochtenden

Wilt u misschien uw kind bij ons aanmelden? Kom dan eerst naar een informatieochtend, bij voorkeur voordat uw kind drie jaar is. Momenteel kunnen de informatie-ochtenden weer op de locatie plaatsvinden. Het maximaal aantal deelnemers is 15 en u dient u vooraf per e-mail aan te melden (administratie@wadw.school). Vermeld daarbij de geboortedatum van uw kind. Data van de informatieochtenden vindt u in de agenda. Vanwege de aanloop naar de zomervakantie vinden er  geen informatie-ochtenden meer plaats. Zodra de data voor het nieuwe schooljaar (per september) bekend zijn, dan zal dit z.s.m. op de website (in de agenda) kenbaar worden gemaakt.