Aanmelden – Jonger dan 4

Jonger dan 4 

Als een kind vier jaar is kan het naar de basisschool. Op deze pagina leest u alles over het aanmelden van uw kind op onze school.

Informatie-ochtenden

Wilt u misschien uw kind bij ons aanmelden? Kom dan eerst naar een informatieochtend, bij voorkeur voordat uw kind drie jaar is. Data van de informatieochtenden vindt u in de agenda.

Pagina overzicht

Hoe meld ik mijn kind aan?

U meldt uw kind aan met dit formulier: Aanmeldingsformulier kleuterklas. 

Ook als een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk om aan te melden!

Graag invullen en ondertekend inleveren:

 • Bij voorkeur per e-mail: gescand naar administratie@wadw.school
 • Per post naar:
  Stichting Geert Groote Scholen
  t.a.v. leerlingenadministratie Waldorf aan de Werf
  Postbus 75754
  1070 AT Amsterdam

U ontvangt per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is.

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?
Het aanmelden van uw kind(eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar en enkele maanden. De sluitingsdata voor het inleveren van het formulier:
Geboortedatum kind
Inleverdatum formulier
eventuele loting
1 jan t/m 30 april 2018 21 mei 2021 27 mei 2021
1 mei t/m 31 aug 2018 15 oktober 2021 28 okt 2021
Plaatsing
Het toedelen van plaatsen wordt geautomatiseerd uitgevoerd. Hierbij zijn de directeuren van de scholen aanwezig. Elk kind heeft een gelijke kans op het krijgen van een plaats, met uitzondering van twee voorrangscriteria:
 1. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
 2. Kinderen van een medewerker van Stichting Geert Groote Scholen of Waldorf aan de Werf.
Meer aanmeldingen dan plaatsen?
Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen.
Definitief inschrijven
Na de plaatsingsronde nemen wij binnen een week contact met u op. Als u gebruik wilt maken van de plaats voor uw kind, volgt daarna de definitieve inschrijving.
Uitgeloot… Wat nu?
Als uw kind is uitgeloot bij Waldorf aan de Werf, kunt hem/haar meteen opgeven voor een andere school in het Amsterdamse centrale toelatingssysteem. Alle informatie vindt u in de Schoolwijzer Amsterdam. In deze plaatsingsronde bent u verzekerd van een plaats voor uw kind.
Contact
Zijn er nog vragen over aanmelding of plaatsing, neem dan contact op met de leerlingenadministratie: administratie@wadw.school. Tel: 020-6750419

Meer informatie over de aanmeldprocedure

Centraal aanmeldingsbeleid basisscholen Amsterdam
In Amsterdam is in 2016 een centraal aanmeldsysteem voor de basisscholen ingevoerd waarbij ouders voorrang krijgen op een school die dicht in de buurt van het huisadres staat. Waldorf aan de Werf doet niet mee met dit centrale lotingssysteem, maar met een aparte loting met een klein aantal andere scholen.
Waarom doet Waldorf aan de Werf niet mee met het centrale aanmeldsysteem?
Waldorf aan de Werf valt onder schoolbestuur Stichting Geert Groote Scholen. Stichting Geert Groote Scholen vindt het belangrijk dat ouders een school van hun voorkeur mogen kiezen, ongeacht waar ze wonen. Samen met 11 andere kleine schoolbesturen in Amsterdam hebben de scholen van Stichting Geert Groote Scholen daarom een eigen lotingsronde, waarbij geen voorrang wordt gegeven op basis van postcode of afstand tot de school.
Hoe werkt de eigen plaatsingsronde van Stichting Geert Grote Scholen in de praktijk?
Er zijn twee plaatsingsrondes. Eerst één voor de kleine groep scholen waar Waldorf aan de Werf aan mee doet en da 4 weken later voor alle andere scholen in Amsterdam. Waldorf aan de Werf doet mee in de eerste ronde. Op die manier kan je, als je kind wordt uitgeloot, nog mee doen met de reguliere aanmeldingsronde.