informatieochtend voor ouders die nog een school moeten kiezen. 9.00u tot 10.00u

Deze informatieochtend is vol!