Waldorf aan de Werf

Onze school

Waldorf aan de Werf is een school waar kinderen zich veilig kunnen voelen, waar wij met aandacht naar het kind kijken. Wie ben jij? Wat leeft in jou? Wij kijken vanuit het besef dat het kind zijn of haar eigen cultuur (en eventueel religieuze achtergrond) meebrengt. Alle kinderen zijn welkom.

Dit bieden wij aan op basis van het Waldorfonderwijs, ook wel bekend als vrijeschoolonderwijs. Vrijeschoolonderwijs betekent niet dat kinderen vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. Structuur en regelmaat is heel belangrijk bij ons op school. Wij bieden de basisvaardigheden van rekenen en taal, maar daarnaast geven wij schilderen, handwerken, muziek, vormtekenen e.d. Dat houdt in dat wij het leren aanbieden met hoofd, hart en handen. Ook heeft het vertellen een belangrijke plek in het dagelijks onderwijs.

Onze visie is, dat het leren enkel op een natuurlijke manier kan plaatsvinden, wil het effectief zijn en geïntegreerd kunnen worden in het kind. Concreet houdt dat in dat we het onderwijs aanbieden vanuit een beeld, dat het kunstzinnig is en dat we veel bewegen, op het ritme van versjes, muziek en spel.

Natuurlijk hoort daarbij dat we veel naar buiten gaan om de wereld om ons heen te ontdekken en van te genieten. Ook vieren we jaarfeesten uit verschillende culturen.

Speerpunten

Inclusiviteit

Waldorf aan de Werf is een school van iedereen, een warme plek waar kinderen zich veilig voelen. Een inclusieve school waar oog is voor de ander.

Amsterdam kent een grote culturele diversiteit. Onze school wil al deze culturele diversiteit omarmen: we zien dat als een verrijking voor ons onderwijs. Kinderen samen op te laten groeien, vanuit gelijkwaardigheid, is een geschenk dat een leven lang mee gaat.

Verhalen

Op Waldorfscholen worden veel verhalen verteld: sprookjes, fabels, heiligenlegenden, mythische scheppingsverhalen uit verschillende culturen. Op Waldorf aan de Werf letten we erop dat dit niet alleen de Europees/Westerse verhalen zijn, maar ook verhalen uit andere werelddelen. 

Jaarfeesten

Waldorfscholen besteden aandacht aan het ritme van de seizoenen en de innerlijke ontwikkeling door het jaar heen, door jaarfeesten te vieren. Ook hierbij kijken we op Waldorf aan de Werf hoe we die jaarfeesten kunnen verbinden aan vieringen uit andere culturen en religies.

Natuur

Spelen, ontdekken en bewegen in de natuur zijn een sterke basis voor bewustzijn en persoonlijke groei. In een tijdperk waarin computers, smartphones en tablets een vaste plaats in de maatschappij innemen, is het des te belangrijker dat kinderen de realiteit en de rust van de natuur meekrijgen.

Buitendag

Elke week gaan we een hele dag met alle kinderen naar buiten, om de natuur de beleven en ervaren. In de natuur kunnen kinderen aarden. Buiten in het groen merk je dat kracht en rust binnenin je zit en niet van buitenaf komt. De natuur kent geen veroordeling en ongelijkheid. Door te leren in en met de natuur, ervaren kinderen de kringloop van het leven en leren ze met aandacht en respect om te gaan met de aarde waarop wij leven.

Kleuters spelen daarnaast ook elke ‘gewone’ schooldag een uur buiten, ongeacht het weer.

Natuurlijke materialen

Het gebruik van natuurlijke materialen in spel en ambacht cultiveert een verbinding met de natuur; de basis van respect voor het milieu en alles wat de aarde ons biedt.

De bewegende klas

Een van de meest fysiek zichtbare ontwikkelingen binnen het Waldorfonderwijs is de zogenaamde ‘Bewegende Klas’. De kinderen zitten niet meer op een stoel aan een tafel, maar ze gebruiken kussens en banken als meubilair in de klas. De Bewegende Klas is een concept voor klasseninrichting dat voor het eerst gebruikt werd door de Zweedse leraar Pår Ahlbom.

De houten banken en stevige kussens bieden ruimte aan het bewegend leren. De banken dienen na het parcours als zitplaats in de kring, het zingen, de ritme-oefeningen en de instructie bouwen de kinderen de klas zelfstandig om tot een rij- of groepsopstelling waarna ze de banken als tafels gebruiken en op de kussens zitten. De zelfstandige verwerking van de lessen is niet anders dan in een ‘gewone’ klas. De kinderen kunnen gemakkelijk in hun schrift werken of samenwerken in groepjes. Wanneer het tijd is om op te ruimen is de klas zo weer teruggebouwd naar de kring voor de lesafsluiting.

De Bewegende Klas zet de kinderen fysiek aan het werk, zowel binnen als tussen de lessen. De ombouw is een moment van samenwerking en ‘uitademen’ en de stevige zitkussens vragen een actieve zithouding van de kinderen tijdens het werken. 

Bewegende klas interieur

“Ieder kind is van nature nieuwsgierig. Op een Waldorfschool worden kinderen geholpen om onderzoekend en open in het leven te (blijven) staan."

Waldorfonderwijs

Waldorfscholen (in Nederland bekend als “vrijescholen”) bestaan in 2019 al 100 jaar. De eerste Waldorfschool werd opgericht in 1919 in Stutgart. Vandaag de dag bestaan ze in meer dan 90 landen van Palestina tot Peru en van Zanzibar tot Zweden. Het onderwijs gaat uit van de vraag die ieder kind onbewust of bewust stelt: wat wil ik, wat kan ik, wat is mijn levensdoel en hoe word ik een goed wereldburger? Ieder mens is uniek, stelt zijn eigen vraag en verdient een eigen antwoord.

In de lesstof nemen de leerkrachten deze vraag steeds mee, en in de beoordeling komt naast het cijfer altijd de ontwikkelingswaarde aan bod. De leerkrachten zijn opgeleid om deze waarden te duiden op de speciale Pabo voor Waldorf onderwijs.

Lees en bekijk meer op de website ‘kiezen voor de  vrijeschool’.

Bekijk hieronder het filmpje: Kiezen voor een Waldorfschool.

Leerkrachten van de vrijeschool laten zien hoe zij werken. Ze vertellen over hun aanpak, hun passie en de visie van de vrijeschool.