Ouderparticipatie

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders (verzorgers) en leerkrachten is daarom van groot belang. Sterker nog, uit onderzoek van Harvard-professor Robert D. Putnam is gebleken dat als je schoolprestaties wil verbeteren, niets effectiever is dan ouders betrekken bij het onderwijs.

School – Ouder – Kind

Wij noemen dat ook wel de ‘Gouden Driehoek’ tussen verzorger, leraar en kind. De driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie, waarin we tot elkaar staan. Het is daarin belangrijk dat de school op de hoogte is van de situatie thuis. Andersom vragen we van de ouders ook betrokkenheid bij de school.

Gouden Driehoek
De Goudendriehoek

We willen allemaal het beste voor ons kind en dat betekent dat het kind zich veilig voelt binnen en buiten de school op elke manier. Het zorgt ervoor dat kinderen voelen dat hun ouders/verzorgers het belangrijk vinden waar ze mee bezig zijn. Actieve en betrokken ouders creëren die veilig omgeving voor onze kinderen, de sociale gemeenschap wat we als school willen uitstralen omdat wij geloven in het Afrikaans gezegde ‘it takes a village to raise a child’.

Er zijn gedurende het schooljaar geregeld activiteiten waar we de hulp van ouders bij vragen, zoals jaarfeesten, klassenuitjes en het maken van soep. Maar ook allerlei klusjes, zoals het bijhouden van de bibliotheek, de verkleed kleding of hulp op het IT vlak. Zonder vrijwillige inzet van ouders kunnen we deze activiteiten niet allemaal organiseren of betalen. Voor jouw is het tegelijkertijd een mooie manier om zijdelings mee te maken wat je kind beleeft op school.

Klassenouders


Klassenouders spelen een centrale rol in deze organisatie. Per klas zijn er meestel 2 klassenouders. Zij denken mee bij de invulling en organisatie van de activiteiten en coördineren de hulpouders. Bovendien fungeren zij als contactpersonen tussen leerkracht en ouders.

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad met ouders en leraren. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Elke raad ontwikkelt een beetje zijn eigen cultuur en de ene raad is veel actiever dan de andere. Op dit moment heeft de MR van Waldorf aan de Werf twee ouders (Lotte Kanters
en Jochem de Vries) en twee leraren (Myla Kamstra en Sanya van Loghem). De leden van de MR worden gekozen door de leraren en de ouders van de school.

Vriendenvereniging

De vriendenvereniging Waldorf aan de Werf ondersteunt de school financieel en inhoudelijke en komt voort uit de oorspronkelijke initiatiefgroep waaruit de school is ontstaan. Wij roepen iedereen op lid van deze vereniging te worden. Meer info op de website van de vriendenvereniging.