Visie

Inlcusiviteit

Waldorf aan de Werf is een school van iedereen, een warme plek waar kinderen zich veilig voelen. Een inclusieve school waar oog is voor de ander.

Een groot deel van de Amsterdammers heeft een dubbele culturele achtergrond. Onze school wil al deze culturen omarmen omdat iedereen zijn eigen unieke verhaal heeft. We zien dat als een verrijking voor ons onderwijs. Er is niet alleen aandacht voor de christelijke verhalen, de Griekse en Noorse mythologieën maar ook voor de islamitische, de overeenkomsten tussen het oude testament, de Thora en de Koran. De school richt zich niet alleen op de Westelijke maar ook op de Oostelijke en Afrikaanse verhalen en tradities. We zijn aan het onderzoeken of we naast beginnende lessen Frans en Engels in de eerste klas, ook Mandarijns of Arabische taal (MSA) aan kunnen bieden.

De bekende jaarfeesten zoals die op elke Waldorf school worden gevierd zullen uitgebreid worden met andere culturele jaarfeesten. Want ook het gedachtegoed van de ramadan (het offerfeest), divali en bijvoorbeeld het joods loofhuttenfeest (soekot) vinden wij belangrijk om mee te geven in het curriculum van de school.

 

Omgeving en Natuur

Onze ambitie is om een eigentijdse vrijeschool te stichten. Een school die luistert naar de historie van de omgeving en dus rekening houdt met wensen van oude bewoners maar tevens inspeelt op de idealen van de nieuwe bewoners en initiatieven. Het gehele havengebied en zijn avontuurlijke geschiedenis willen we een plek geven in de visie van de school. De energie die het NDSM gebied ademt zal belangrijk zijn in het karakter van de school. De pioniersgeest, de maakbaarheid van het gebied en bewoners die dit alles met elkaar verbindt. Een school die graag klein blijft en waarbij iedereen zich nauw betrokken voelt: leerlingen, ouders, medewerkers en buurtgenoten kennen elkaar en zetten zich in voor de school. Ouderparticipatie is belangrijk want ‘it takes a village to raise a child’. We willen dat de ouders op die manier als een kring om de leerlingen heen staan. 

Een school die dichtbij het natuurgebied het Twiske ligt waardoor connectie maken met de natuur een grote plek kan krijgen. Een school die zich verbindt met de groene initiatieven in de wijk, zoals Noordoogst en Puur Natuurtuin. De natuur en zijn elementen hebben altijd een belangrijke plaats binnen het Waldorfonderwijs maar de meeste scholen zitten midden in de stad. Onze school zal zich hierin meer kunnen onderscheiden door zijn geografische ligging.

De school zal zich in een weide omgeving vestigen. Dat betekent veel speelgelegenheden. Het Waldorfonderwijs kenmerkt zich door veel buiten spelen, in regen en wind, of in de stralende zon. Bewegen bevordert de gezondheid en zal een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs blijven, zowel binnen als buiten de lessen.