Vrienden en ambassadeurs

Initiatiefgroep en Vriendenvereniging

Initiatiefgroep

Waldorf aan de Werf is opgericht vanuit een initiatiefgroep uit Amsterdam Noord, zij hebben ruim drie jaar, vanaf 2017, keihard gewerkt om deze school te realiseren. Veel Noorderlingen namen deel en hebben de initiatiefnemers geholpen en gesteund in deze jaren. Jochem de Vries, Lotte Kanters, Hanane Abaydi en Rea Abermann vormden het kernteam. Het was voor hen een lange spannende, emotionele en ingewikkelde politieke weg die moest worden bewandeld. Om zelf een school op te richten is enorm veel vasthoudendheid en doorzettingsvermogen nodig. Er waren soms meningsverschillen, maar nooit over de koers en de ambities die zij hadden. Samen met andere initiatiefnemers hebben zij gewerkt aan het creëren van een inclusieve visie rondom Waldorf onderwijs. De initiatiefnemers waren zichtbaar in gebeds- en buurthuizen, in winkelcentra, bij ontbijtgroepen en zij organiseerden veel buurtactiviteiten zoals een verhalenmiddag. Er werd geluisterd naar buurtbewoners en heel veel mensen herkenden zich in het toekomstbeeld dat zij voor ogen hadden. Door deze inspanningen ontstond er een stevige visie, veel draagkracht en een enorme achterban.
 
Het initiatief is continu ondersteund door de Stichting Geert Groote Scholen. In augustus 2020 droeg de initiatiefgroep alles over aan het team dat nu verantwoordelijk is voor de visie van Waldorf aan de Werf. Het kernteam heeft altijd in haar communicatie het belang van inclusie en kansenongelijkheid benadrukt en de ambitie uitgesproken een school te willen worden die een echte afspiegeling is van de buurt. De school begon met 54 kinderen en drie klassen; twee kleuterklassen een groep 3. De initiatiefgroep was verenigd in een oudervereniging, die later is overgegaan in een vriendenvereniging zodat zij op deze manier de school inhoudelijk en financieel kunnen blijven steunen.
 
Lid of donateur worden van de vriendenvereniging Waldorf aan de Werf?
 
Wat doet de vriendenvereniging?
 
De vereniging waakt en adviseert over de inkomsten die uit de lidmaatschappen en donaties binnenkomen. Deze bijdragen zijn hard nodig om alle extra activiteiten en materialen die gebruikt worden in het Waldorfonderwijs aan te kunnen bieden. Wij willen dat de vriendenvereniging voor iedereen toegankelijk is. Het maakt ons niet uit hoeveel jij bijdraagt, je hebt evenveel inspraak en recht als ieder ander. Je helpt ons en met initiatieven die kinderen helpen bij het versterken van hun identiteit, zelfbeeld en wereldbeeld. Als je ervoor kiest om lid te worden van de vereniging kan je kiezen uit verschillende soorten lidmaatschappen. Inhoudelijk zijn ze allemaal exact hetzelfde. Je hebt recht om actief te worden in commissies, stemmen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en je kandidaat te stellen voor het bestuur. Op de ALV geven we inzicht in de in en uitgaven en bespreken we met elkaar waar het geld aan besteedt wordt. Vrienden, buren, opa’s of oma’s en suikerooms of -tantes kunnen zich binnenkort ook bij ons aanmelden als donateur.

Wij hopen dat jullie allemaal de urgentie ervaren en lid worden, zodat we met een breed draagvlak samen verder kunnen bouwen aan al het moois dat we voor ogen hebben voor de kinderen nu en in de toekomst. Het werken met lidmaatschappen van de vereniging brengt ons deze stabiliteit. We danken je bij voorbaat voor jouw betrokkenheid en bijdrage. Heb je nog vragen?

mail ons dan op vriendenvan@wadw.school en u hoort van ons. Als lid draagt u een actief en noodzakelijk steentje bij aan de kwaliteit van onze school.

Onze ambassadeurs

Canan Uyar

Fractievoorzitter Noord. Maatschappelijk werken en buurtverbinder.

Annebregt Dijkman

Journalist, schrijver, adviseur diversiteit en radicalisering

Britt-Marie van der Drift

Coördinator educatie bij het NiNsee (kenniscentrum slavernijverleden)

Yasin Yaylali

Initiatiefnemer Meesters Met Dromen, vlogger en bruggenbouwer.

Fatima Ouahou

Oprichter stichting Malak, zet zich in voor inclusief onderwijs.

Lucelle Deneer-Comvalius

Leraar van het Jaar 2018-2019. Ze inspireert en enthousiasmeert.