Wat is Waldorf onderwijs?

“Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Op een Waldorfschool worden kinderen geholpen om die talenten te vinden en verder te ontwikkelen”.

Wat is Waldorf onderwijs?

Waldorfscholen (in Nederland ook wel bekend als “vrijescholen”) bestaan in 2019 al 100 jaar. De eerste Waldorfschool werd opgericht in 1919 in Stutgart. Vandaag de dag bestaan ze in meer dan 90 landen van Palestina tot Peru en van Zanzibar tot Zweden. Het onderwijs gaat uit van de vraag die ieder kind onbewust of bewust stelt: wat wil ik, wat kan ik, wat is mijn levensdoel en hoe word ik een goed wereldburger? Ieder mens is uniek, stelt zijn eigen vraag en verdient een eigen antwoord.

In de lesstof nemen de leerkrachten deze vraag steeds mee, en in de beoordeling komt naast het cijfer altijd de ontwikkelingswaarde aan bod. De leerkrachten zijn opgeleid om deze waarden te duiden. De speciale Pabo voor Waldorf onderwijs onderscheidt zich van een reguliere Pabo doordat het een mix is van kunstacademie, reguliere pabo en de studie filosofie. 

U kiest met de Waldorf onderwijs voor een school waar oprechte betrokkenheid, aandacht, respect en een ongebreidelde inzet hoog in het vaandel worden gedragen en waar iedereen met een open hart wordt ontvangen.

Toetsing

We maken gebruik van een leerlingvolgsysteem en de kinderen maken (Cito) toetsen. Omdat de kinderen nog veel meer vaardigheden aangeleerd krijgen dan de standaard vaardigheden binnen het reguliere basisonderwijs, worden er vaak aparte getuigschriften gegeven en wordt de gehele ontwikkeling van het kind met de ouders besproken.

Pedagogisch uitgangspunt

Onderwijzen is opvoeden, dat is het uitgangspunt van Waldorf onderwijs. Het doel is het kind te ondersteunen in zijn totaalontwikkeling. Daarbij speelt naast leren lezen, rekenen en schrijven ook de persoonlijkheidsvorming van het kind een belangrijke rol. Zowel individueel als in relatie tot zijn sociale omgeving. De school besteedt veel aandacht aan het vieren van jaarfeesten, waarbij de seizoenen leidend zijn, en verschillende culturele narratieven omarmd worden.

De algemene menselijke waarden als gemeenschapszin, respect, en compassie staan centraal. Zij worden als basisgevoelens aangewakkerd in de lessen en in de omgang met elkaar. Het Waldorf onderwijs kent daarnaast ritme en rituelen een belangrijke plaats toe. Leren met hoofd, hart en handen: De school biedt een geïntegreerde ontwikkeling van het ‘denken’, het ‘voelen’ en het ‘willen’ en streeft in de lesstof de balans na tussen deze drie gebieden.

Kinderen die Waldorf onderwijs hebben genoten worden vaak getypeerd als creatieve denkers en zijn erg betrokken bij de school. Uit onderzoek is gebleken dat de leerlingen het leren leuk blijven vinden, ook aan het einde en na hun schooltijd. In een snel veranderende maatschappij kan deze vaardigheid goed van pas komen.

Leren in de breedte

Onderwijs kan verdiepen en verbreden. Op een Waldorf school leren kinderen dezelfde dingen als op een reguliere basisschool, maar dan méér en breder. Ze leren niet alleen basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, maar krijgen ook les in vreemde talen en in dansen, toneelspelen, zingen en schilderen. Daarnaast werken ze in de tuin er worden er jaarfeesten gevierd.

Bewegend leren

Er wordt van uitgegaan dat kinderen leren door te doen. In alle lessen is er beweging, in de vorm van klappen, lopen en dansen. De combinatie van cognitieve activiteit en bewegen zorgt voor een betere opname van de lesstof.

​Periode onderwijs

Vanaf klas 1 (groep 3) krijgen de leerlingen lesstof over één onderwerp in het ‘periode onderwijs’. Dit gebeurt gedurende een aantal weken in de eerste twee uren van de lesdag. Thema’s worden inhoudelijk verdiept en vanuit verschillende kanten benaderd. In het periode onderwijs worden onder andere vakken behandeld als: sterrenkunde, taal, wereldgeschiedenis, ambachten, rekenen, Noorse, Griekse mythologieën en verhalen uit het Midden-Oosten, stenenperiode, boetseren en veel meer. Het kenmerkt ook het verhalende karakter van het Waldorfonderwijs.

Historie

Waldorf onderwijs vindt zijn basis in een antroposofisch mensbeeld dat voortkomt uit een grotere levensbeschouwing en filosofische stroming; de antroposofie van Rudolf Steiner. Het vrijeschool/ Waldorf onderwijs heeft niet als doel om kinderen een religieuze overtuiging mee te geven. Het onderwijs gaat graag mee met onze tijd. Want ook onderwijsvormen worden beïnvloed door de tijd en maatschappij waarin we leven. Een nieuwe generatie mensen houdt het gedachtengoed in beweging. Het onderwijs is dan ook volop in ontwikkeling en geen enkele Waldorf school is hetzelfde, al wordt de stevige basis overal (h)erkend.

Kwaliteit van het Waldorf onderwijs

Naast het monitoren van de onderwijskwaliteit door de Onderwijsinspectie, zal vanuit het bestuur van de Geert Groote Scholen in Amsterdam het specifiekekarakter van ons initiatief worden gewaarborgd.