Vrienden en ambassadeurs

Initiatiefgroep en Vriendenvereniging

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep van Waldorf aan de Werf (de mensen die de school hebben opgericht) zijn sinds 9 februari 2018 verenigd in een vereniging (kvk: 70876835). Voordat de school er was, was de belangrijkste taak van de vereniging het oprichten van de school. Nu de school er is heeft de vereniging een ondersteunende functie en is deze omgedoopt tot “Vriendenvereniging Waldorf aan de Werf”.

Waarom is de Vriendenvereniging nodig?

Het onderwijs in Nederland, en dus ook van onze school, is volledig gesubsidieerd. Deze financiering verloopt op basis van het aantal leerlingen, de leeftijd en het soort onderwijs dat de school aanbiedt. Deze bedragen worden onder andere ingezet voor de salarissen van onderwijspersoneel, de leermiddelen en het (standaard)meubilair. Ook is er extra financiering voor bijvoorbeeld taal en rekenen, wetenschap en techniek en talentontwikkeling. Normaliter vraagt de school ook van ouders nog een additionele bijdrage die per school kan verschillen, van enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar per kind. Waldorf aan de Werf vraagt geen ouderbijdrage omdat wij van mening zijn dat ieder kind recht heeft op goed en gratis onderwijs. De school hoopt echter wel op de steun van de vriendenvereniging om het budget aan te vullen. Waldorfscholen bieden een vorm van onderwijs die zich richt op hoofd, hart en handen. Om die reden worden er meer vakken gegeven en is er meer aandacht voor cultuur en natuur. Dit betekent dat we meer doen en meer aanbieden dan waar we financiering voor krijgen. Daarnaast is Waldorf aan de Werf een startende school en krijgt zij minder overheidssteun dan bijvoorbeeld een school die volgroeid is. Als je de extra kosten zou uitrekenen, kom je uit op een bedrag van €350 per leerling per jaar waar we momenteel geen overheidsfinanciering voor ontvangen. 

 Wat doet de Vriendenvereniging?

De vereniging waakt en adviseert over de inkomsten die uit de lidmaatschappen en donaties binnenkomen. Deze bijdragen zijn hard nodig om alle extra activiteiten en materialen die gebruikt worden in het Waldorfonderwijs aan te kunnen bieden. Wij willen dat de vriendenvereniging voor iedereen toegankelijk is. Het maakt ons niet uit hoeveel jij bijdraagt, je hebt evenveel inspraak en recht als ieder ander. Je helpt ons en met initiatieven die kinderen helpen bij het versterken van hun identiteit, zelfbeeld en wereldbeeld. Als je ervoor kiest om lid te worden van de vereniging kan je kiezen uit verschillende soorten lidmaatschappen. Inhoudelijk zijn ze allemaal exact hetzelfde. Je hebt recht om actief te worden in commissies, stemmen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en je kandidaat te stellen voor het bestuur. Op de ALV geven we inzicht in de in en uitgaven en bespreken we met elkaar waar het geld aan besteedt wordt. Vrienden, buren, opa’s of oma’s en suikerooms of -tantes kunnen zich binnenkort ook bij ons aanmelden als donateur.

Verschillende lidmaatschappen? (mag in maandelijkse termijnen) 

Lidmaatschap 1: €30,00 per jaar

Lidmaatschap 2: €150,00 per jaar

Lidmaatschap 3: €350,00 per jaar 

Lidmaatschap 4: vrij te kiezen bedrag per jaar

Als je kiest voor een lidmaatschap van meer dan €350,- per kind, dan is dat heel welkom. Deze extra inkomsten zorgen er dan voor dat ook kinderen van ouders met een minder grote portemonnee naar Waldorf aan de Werf kunnen. Zoals elke vereniging zal er jaarlijks een ALV zijn waarin we uitleggen hoe we de donaties hebben ingezet en wat het resultaat hiervan is.

Je schrijft je in als lid door hier te klikken en je gegevens in te vullen. Daarna sturen wij een factuur met een betaallink.

Wij hopen dat jullie allemaal de urgentie ervaren en lid worden, zodat we met een breed draagvlak samen verder kunnen bouwen aan al het moois dat we voor ogen hebben voor de kinderen nu en in de toekomst. Het werken met lidmaatschappen van de vereniging brengt ons deze stabiliteit.

We danken je bij voorbaat voor jouw betrokkenheid en bijdrage. Heb je nog vragen?

mail ons dan op vriendenvan@wadw.school en u hoort van ons. Als lid draagt u een actief en noodzakelijk steentje bij aan de kwaliteit van onze school.

ANBI status

Op dit moment heeft de vereniging nog geen ANBi status. We hopen dit in de loop van 2021 rond te hebben zodat het ook voor donateurs fiscaal aantrekkelijk is ons te steunen.

Onze ambassadeurs

Canan Uyar

Fractievoorzitter Noord. Maatschappelijk werken en buurtverbinder.

Annebregt Dijkman

Journalist, schrijver, adviseur diversiteit en radicalisering

Britt-Marie van der Drift

Coördinator educatie bij het NiNsee (kenniscentrum slavernijverleden)

Yasin Yaylali

Initiatiefnemer Meesters Met Dromen, vlogger en bruggenbouwer.

Fatima Ouahou

Oprichter stichting Malak, zet zich in voor inclusief onderwijs.

Lucelle Deneer-Comvalius

Leraar van het Jaar 2018-2019. Ze inspireert en enthousiasmeert.