Waldorf aan de Werf


Kennismaken en aanmelden kleuters

Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

Informatie-ochtenden

Wil je misschien jouw kind bij ons aanmelden? Kom dan eerst naar een informatieochtend (van 09:00-10:00), bij voorkeur voordat jouw kind drie jaar is. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers (1 persoon per aanmelding). Je dient je hiervoor aan te melden via: administratie@wadw.school. Vermeld daarbij de geboortedatum van je kind. De nieuwe data (voor het schooljaar 2024-2025) van de informatieochtenden zullen t.z.t. vermeld worden in de jaarplanning.

Aanmelden

Als onze school je eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in bij de ledenadministratie van Stichting Geert Groote school op de Eerste Nassaustraat 5 op ma, di, do, vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur. Dus niet op Waldorf aan de Werf.

Wat zet je op het formulier?

 • Op het formulier staat de naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf, maximaal tien basisscholen in. Zet je eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die je daarna kiest, enzovoort.
 • Let op! Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de leerlingenadministratie op de Eerste Nassaustraat 5 op ma, di, do, vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur.
 • Opsturen kan ook via postbus 75754, 1070 AT Amsterdam.
 • Zodra wij het voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij je per mail een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct contact met ons op als hier een fout in staat of als je deze niet heeft ontvangen.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. als het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier niet correct is;
 2. als je een voorkeursformulier hebt ontvangen zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier ontvangen?

Wanneer je geen voorkeursformulier hebt, kun je deze downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier via de leerlingenadministratie ontvangen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van je kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van je kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 01-09-2020 en 31-12-2020
  7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 01-01-2021 en 30-04-2021
   6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 01-05-2021 en 31-08-2021
  7 november 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door jou opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van je voorkeur.

Voorrangsregeling

Bij Waldorf aan de Werf is er (nog) geen voorrangsregeling op basis van postcode. Waar wel een voorrangsregeling voor geldt is:

 • als je kind al een broertje of zusje op onze school heeft,
 • als je kind een VVE-indicatie heeft,
 • als je op onze school werkt en een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt.

Na de stedelijke plaatsingsronde ontvang je een brief van de school waar je kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school moet laten weten dat je van deze voor jouw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je dit op tijd doet. Jouw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het vier jaar is en op school begint. 

Uitzondering: als tijdens het intakegesprek blijkt dat je kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden jouw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kun je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voor overige vragen kun je telefonisch contact opnemen met de Leerlingenadministratie van Stichting Geert Groote School via 020-6750419 (ma, di, do, vr tussen 09:00 en 16:00 uur) of per e-mail administratie@wadw.school