Waldorf aan de Werf

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan.’ – Loesje

Ondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen een samenwerkingsverband beschikbaar is voor de leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen onderwijs volgen, passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In het schoolondersteuningsprofiel staat omschreven hoe  de basisondersteuning bij ons is georganiseerd. 

Als het niet goed gaat met een leerling op school gaan we samen met ouders kijken wat er aan de hand is. Onze intern begeleider kijkt mee in de klas en zal eventueel met ouders contact opnemen om afspraken te maken over ondersteuning.  

Heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maken wij een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de gewenste ondersteuning van de leerling eruit ziet. 

Voor extra ondersteuning nemen wij contact op met het samenwerkingsverband van de regio: Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro