Ouderportaal

Algemene informatie voor ouders van WadW

Hier vind je alles wat je ouders moet weten over de klas, zoals intekenlijsten voor allerlei activiteiten, info over de verschillende communicatiekanalen en de vriendenvereniging. Klasspecifieke informatie vind op de betreffende klassenpagina’s. Je kan het wachtwoord aan de klassenouder vragen.

Klassenouders

De klassenouders zijn de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de kinderen in de klas. Op verzoek van de leerkracht vragen we ook om de hulp van de ouders bij activiteiten in de klas.

Ouderparticipatie

Ouders spelen een belangrijke rol op onze school, Op een Waldorf school zien we dit als een belangrijke element om met z’n allen de school te helpen en op deze manier ook alle kinderen. Want “It takes a village to raise a child.” Met praktische hulp helpen ouders bij het organiseren van de jaarfeesten, de buitendag, leeslessen en klusjes voor binnen en buiten.

Wij hopen heel erg dat zoveel mogelijk ouders zich aansluiten en hun steentje bijdragen.

Communicatiekanalen/proces

 • Heb je algemene vragen/feedback over zaken in de klas en op school? Vraag het aan/meld het bij de klassenouders!
 • Heb je een vraag die te maken heeft met de individuele situatie van jouw kind? Neem contact op met de leerkracht (op het plein of via Parro).
 • Voel je je niet genoeg gehoord door de juf, benader dan Jamilah (directie).
 • Voel je je niet gehoord door de shooldirectie? Benader dan de MR als oudervertegenwoordigingsorgaan.

Klassen communicatiekanalen

De ouders onderling communiceren via een berichtenapp, Signal. Een privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp. Download het in de App Store of Play store.

Protip: Je kan Signal ook op je laptop of iPad installeren nadat je het op je telefoon gezet hebt.

School communicatiekanalen

De leerkracht nodigt alle ouders uit voor Parro. Dit is het ‘officiële’ communicatiekanaal van school. Alle updates over de klas van de leerkracht en de nieuwsbrief vanuit school worden via Parro verstuurd.

Lid worden van de Vriendenvereniging Waldorf aan de Werf

Het onderwijs in Nederland, en dus ook van onze school, is volledig gesubsidieerd. Deze financiering verloopt op basis van het aantal leerlingen, de leeftijd en het soort onderwijs dat de school aanbiedt. Deze bedragen worden onder andere ingezet voor de salarissen van onderwijspersoneel, de leermiddelen en het (standaard)meubilair.

Op Waldorfscholen worden er meer vakken gegeven en is er meer aandacht voor cultuur en natuur. Dit betekent dat we meer doen en meer aanbieden dan waar we financiering voor krijgen. De vriendenvereniging maakt dat mogelijk. 

Wij willen dat de vriendenvereniging voor alle ouders toegankelijk is. Het maakt ons niet uit hoeveel jij bijdraagt, je hebt evenveel inspraak en recht als ieder ander. Je helpt ons en met initiatieven die kinderen helpen bij het versterken van hun identiteit, zelfbeeld en wereldbeeld.

Word je ook lid?  Meld je aan.

Weggeefkast

Op school staat een kast. Hier kun je te kleine of reserve schoolspullen in zetten zodat iemand anders deze weer kan gebruiken. Denk aan; bewegingsschoentjes (euritmietjes), rugzakken, laarsjes, regenpakken, blokfluiten etc. Voel je vrij hier gebruik van te maken!

Waldorf IT

Waldorf aan de Werf heeft een eigen online omgeving om de communicatie tussen ouders onderling en de medewerkers te faciliteren. Als school ontkom je er niet aan om data te verwerken over kinderen. We willen dat dit veilig en uitsluitend in het belang van het kind gebeurt. En niet in het belang van een bedrijf met een verdienmodel gebaseerd op datahandel. We wijzen het gebruik van bedrijven die hun geld verdienen met datahandel af en gebruiken waar mogelijk eigen infrastructuur en programma’s.

Concreet betekent dat we onze eigen website beheren, een ouderportaal maken waarmee ouders zich online kunnen organiseren als gemeenschap. Alle code die we gebruiken is open source.

In de toekomst willen we nog meer diensten toevoegen, maar dit zal op basis van aanvraag en noodzaak van ouder en leerkrachten gebeuren.
 • Schoolinformatie
 • Nieuws
 • Agenda
 • Nieuwsbrieven
 • Specifieke klassen informatie
 • Deel bestanden
 • Word, excel en powerpoint online
 • Maak werkgroepen
 • Chat
 • Videobellen
 • Formulieren maken
 • Afspraken plannen
 
 • Beheer je account
 • Stel nieuw wachtwoord in
 • Overzicht van alle diensten

Principes voor ons IT platform

 1. We zijn zelf baas over over onze data en laten algoritmes geen beslissingen maken.
 2. Ons IT platform is een creatieve omgeving en een gedeelde verantwoordelijkheid.
 3. Ons IT platform is zo eenvoudig als mogelijk om onderhoud en toekomstige overdracht laagdrempelig te houden.
 4. We gebruiken vrije en open software waar mogelijk en dragen bij aan de ontwikkeling hiervan.
 5. Ons doel is om deelname aan de IT ontwikkeling laagdrempelig en toegankelijk te houden. Door het publiceren van handleidingen en documentatie dragen we bij aan de gemeenschap om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor het beheer en gebruik van het IT platform.
 6. De behoeften en wensen van de gebruikers zijn leidend in de ontwikkeling van het platform.
 7. We bevorderen diversiteit. Onze kanalen voor communicatie, de server en de werkgroep zijn open en gastvrij naar nieuwe deelnemers ongeacht afkomst, technische kennis en gender. We werken actief aan het verhogen van de diversiteit in de werkgroep.