Waldorf aan de Werf

speerpunten

‘Ieder kind wordt een ster als het de ruimte krijgt om in zijn eigen kleur te stralen.’

Speerpunten

Inclusiviteit
Waldorf aan de Werf staat voor een toekomst waarin gelijkheid, diversiteit en gemeenschap centraal staat. Een veilige en inclusieve leeromgeving waarin in ieder kind zich welkom, gezien en gehoord voelt. We schenken veel aandacht aan onze diverse samenleving en dat is terug te vinden in de inrichting van onze school, het lesmateriaal en het gevarieerde aanbod aan boeken in onze bibliotheek. We vertellen verhalen uit alle windstreken. En in onze jaarfeesten is er aandacht zijn voor meerdere culturen. Daarnaast komen er door de jaren heen in de periodelessen geschiedenis de verschillende wereldreligies aan bod.

Verhalen

Op Waldorfscholen worden veel verhalen verteld: sprookjes, fabels, heiligenlegenden, mythische scheppingsverhalen uit verschillende culturen. Op Waldorf aan de Werf vertellen we verhalen uit diverse werelddelen. 

Jaarfeesten

Waldorfscholen besteden aandacht aan het ritme van de seizoenen en de innerlijke ontwikkeling gedurende het jaar door jaarfeesten te vieren. Op Waldorf aan de Werf verbinden we de jaarfeesten aan vieringen uit diverse culturen en religies.

Lees meer…

Keti Koti – samen verbreken we de keten
Natuur
Spelen, ontdekken en bewegen in de natuur vormen een sterke basis voor bewustzijn en persoonlijke groei. In een tijd met computers, smartphones en tablets, is het belangrijker dat kinderen de realiteit en de rust van de natuur meekrijgen.

Buitendag

Iedere week gaan we een ochtend of middag met de kinderen naar buiten om de natuur te beleven en te ervaren. In de natuur kun je aarden en merk je dat kracht en rust binnenin je zit en niet van buitenaf komt. De natuur kent geen veroordeling en ongelijkheid. Door te leren in en met de natuur, ervaren kinderen de kringloop van het leven en leren ze met aandacht en respect om te gaan met de aarde waarop wij leven. Daarnaast spelen kleuters iedere schooldag een uur buiten, ongeacht het weer.

Natuurlijke materialen

Ook het gebruik van natuurlijke materialen tijdens het spelen en creatieve vakken zorgt voor verbinding met de natuur; de basis van respect voor het milieu en alles wat de aarde ons biedt.

Bewegen
Het Waldorfonderwijs (klas 1 t/m 6) kenmerkt zich door de koppeling tussen bewegen en leren. Met het concept van de bewegende klas, maar ook euritmie, stimuleren we dit extra. Kinderen zitten niet op stoelen aan tafels, maar krijgen een eigen zitkussen en delen een houten bank. De bewegende klas is bedacht door de Zweedse leraar Pår Ahlbom.

Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.

Bewegende klas

Een bewegende klas maakt een vierkante klas rond; iedereen zit vooraan en kan elkaar zien en ervaren. Dit versterkt het groepsgevoel. De kinderen kijken niet alleen naar de leerkracht, maar ook naar de andere kinderen. De opstelling verandert regelmatig zodat de kinderen nooit lang in dezelfde houding zitten. En het vergemakkelijkt de overgang van de kleuterklas, waar vrij bewegen en spelen de norm is, naar het schoolse leren. Hier bouwen kinderen, na de kring, de klas zelfstandig om tot een rij- of groepsopstelling waarna ze de banken als werktafels gebruiken en op kussens zitten.

De bewegende klas biedt ruimte aan het bewegend leren zet de kinderen fysiek aan het werk. De ombouw is een moment van samenwerking en ‘uitademen’ en de stevige zitkussens vragen een actieve zithouding van de kinderen tijdens het werken.

Bewegende klas opstelling klas 1

Euritmie, bezield bewegen

Euritmie is een bewegingskunst waar denken, voelen en handelen van de mens samenkomen. Elke beweging die we maken, heeft een direct gevolg op hoe we ons voelen. Omdat we niet eenzijdig bewegen, merken we die werking op ons niet direct. Pas als we bijvoorbeeld lang de schouders en het hoofd laten hangen, merken we dat onze houding ook drukt op onze stemming. Zo zal je tijdens het springen en dansen bijna onmogelijk zwaarmoedig kunnen blijven. Met deze wisselwerking tussen binnen en buiten – tussen ziel en lichaam, wordt heel bewust tijdens de euritmie gewerkt.

Zoals buikspieroefeningen onze buikspieren trainen, zo bekrachtigt de euritmie onze zielspieren. Euritmie is bewegen met bewustzijn en helpt om het innerlijk in beweging te zetten – men noemt het ook wel bezield bewegen.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro