Waldorf aan de Werf

‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’ – Albert Einstein

Jaarfeesten

Bij Waldorfonderwijs vormen de jaarfeesten het ritme van het jaar. Door een terugkerende activiteit, op een zelfde voorspelbaar moment, weten kinderen wat er komen gaat. Dit geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen, waardoor kinderen ruimte krijgen om te spelen en te ontwikkelen. Omdat de feesten vrijwel altijd samen met de hele school en met ouders worden gevierd, creëren zij ook de saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel.

In elke klas is een seizoenstafel te vinden waarop ook de thema’s van deze feesten te zien zijn. In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld. Op onze school vieren we jaarfeesten uit verschillende culturen omdat wij het belangrijk vinden deze verhalen en betekenissen mee te geven aan onze kinderen.

Herfstfeest – Sint Michael

Op deze dag vieren we de overvloedige oogst en bereiden we ons voor op het donkere jaargetijde. In deze periode leren de kinderen wat moed is en wat er nodig is om angsten te overwinnen. We spelen moedspelletjes en beelden ook het verhaal van Sint Joris en de draak uit. De ridder die de draak weet te verslaan.

Sint Maarten – Divali

Sint Maarten is de tweede heilige die we tegenkomen op weg naar kerst. Hij deelde zijn mantel in twee en gaf een helft aan een bedelaar. Sint Maarten leert ons offerbereidheid en goedheid. We steken de eerste kaarsjes aan die ons tijdens de donkere wintertijd zullen begeleiden. Sommige jaren combineren we het feest van Sint Maarten aan het Hindoeïstische Divali lichtfeest.

Lichtfeest – Advent viering

Elke zondag tot kerst steken we een extra kaars aan van de adventskrans. Het licht en de verwachting groeien. Het licht in de natuur wordt steeds minder en het licht onszelf mag steeds toenemen.

Sinterklaas

Op 5 december vieren we de heiligendag van Sint Nicolaas, Bisschop van Myra. Met Sinterklaas staat het delen en ontvangen centraal. Sinterklaas houdt ons ook een spiegel voor zodat we kunnen groeien tot de beste versie van onszelf. Op onze school besteden we ook aandacht aan de Turkse stad Myra en eten we Turkse maaltijden.

Paarse vrijdag

Gedurende de week kleurt de school steeds meer paars, en op vrijdag bereikt het zijn hoogtepunt! Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt+’ers.     

Chanoeka – Kerstfeest

Op deze feestdagen vieren we de geboorte van Jezus en de geboorte van het licht na de winterzonnewende. Ook het joodse jaarfeest Chanoeka wordt gevierd ter nagedachtenis aan het ‘oliewonder’ in de Tweede Tempel van Jeruzalem.

Lentefeest – Holi

Het Holifeest is een feest uit het hindoeïsme waarin het goede het kwade overwint. Het is een feest dat in de lente wordt gevierd en waarbij de gelovigen kleurpoeder naar elkaar gooien. Op school doen de kinderen en leraren die ook, zoals op het schoolplein. We combineren het Holi feest met het lentefeest, waar we vieren dat de dagen weer lichter worden.

Eid Al Fitr

Eid al Fitr is een islamitische feestdag waarop het einde van de vastenmaand ramadan gevierd wordt. Gedurende de hele ramadan maand besteden we aandacht aan de betekenis hiervan, Het is een periode van bezinning en het omzien naar je medemens. Op school wordt er een verhaal verteld en een Iftar gehouden.

Zomerfeest – Sint Jan

Op deze feestdag vieren we de zomerzonnewende. De dagen worden weer korter en we vieren nog een keer uitbundig de in overvloed bloeiende natuur. We combineren deze dag met het Sint Jan’s feest, en de Midzomernacht.

Keti Koti

We herdenken en vieren de afschaffing van de slavernij. De kinderen mogen in kleurrijke kleding naar school en krijgen verhalen te horen die met Keti Koti te maken hebben. Met z’n allen maken papieren kettingen en breken we deze. In deze periode eten we ook met elkaar op school en zijn we extra bewust van onze gedeelde Nederlandse geschiedenis.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro