Waldorf aan de Werf

‘Aan het eind van de dag kunnen we veel meer verdragen dan we denken dat we kunnen.’ – Frida Kahlo

Ziek melden

Ziek melden kan via de ouder app Parro. Na aanmelding krijg je hiervoor inloggegevens.

  • vóór 08:30 in de ochtend
  • vermeld naam en klas van het kind
  • graag elke dag van afwezigheid opnieuw melden.

Vakantieverlof en verlof gewichtige omstandigheden

Regelmatig verzoeken ouders om extra (vakantie)verlof. Alle verloven moeten schriftelijk worden aangevraagd middels het formulier van leerplicht Amsterdam, minimaal 8 weken voor de periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd.

Verwarring zit vaak in dat de directeur tot 10 dagen verlof zelf mag beslissen. Dat klopt, maar die moet zich aan dezelfde leerplichtwet houden als de leerplichtambtenaar. Als u recht heeft op verlof, krijgt u het, maar anders niet. Als school kunnen WIJ namelijk een boete oplopen omdat we de leerplichtwet niet handhaven….

Meld uw voornemen van verlof niet aan de leerkracht, die mag daar niets mee, maar vul een aanvraagformulier in en geef dat op tijd aan de directie.

Aanvraagformulier vakantieverlof <- via deze link te bereiken

Vakantieverlof is alleen mogelijk als ouders aantoonbaar kunnen maken dat inkomsten uit werk juist in schoolvakanties worden verdiend (verklaring werkgever bijvoorbeeld) en dat ze in geen enkele schoolvakantie twee weken met het gezin op vakantie kunnen. Dus heeft u een beroep waarin juist in alle schoolvakanties u het hoofdinkomen verdient (seizoenswerk, agrariër, toerisme) dan kunt u in aanmerking komen.

Verlofformulier gewichtige omstandigheden <- via deze link te bereiken

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld, ernstige ziekte of overlijden van (groot)ouders, een huwelijk of een jubileum. In deze situaties kan verlof aangevraagd worden. De richtlijnen hiervoor staan op het verlofformulier.

Werkt de link naar het formulier niet meer, gebruik dan de zoekmachine op internet met als zoekterm ‘verlofformulier gemeente Amsterdam’.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro