Waldorf aan de Werf is een nieuwe interculturele basisschool in Amsterdam Noord. Het is een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar inclusief denken centraal staat. Dit bieden we aan op een stevig fundament van Waldorf (vrijeschool) onderwijs.

Over de school

Waldorf aan de Werf is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en gestart in september 2020.

Wij bieden intercultureel en inclusief Waldorfonderwijs op een zelfstandige, kleine locatie. Bij ons voelt elk kind zich veilig en gezien. Alle kinderen zijn welkom, vanuit alle culturen en (religieuze) achtergronden!

Op Waldorf aan de Werf leren kinderen de basisvaardigheden: lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast zijn er creatieve en bewegende vakken zoals toneelspelen, zingen, boetseren en schilderen. We zijn met alle klassen veel buiten in de natuur en vieren gezamenlijk jaarfeesten uit verschillende culturen.

Kinderen leren door te doen. In veel lessen is er beweging, in de vorm van klappen, lopen of dansen. De combinatie van cognitieve activiteit en bewegen zorgt ervoor dat de kinderen met plezier leren en dat ieder kind de lesstof goed op kan nemen.

Wij heten u van harte welkom op een informatieochtend!