Waldorf aan de Werf

algemeen-beeld-2 Cira

Onze school

De NTR kwam langs op school en maakte deze reportage.

Om te kunnen worden wie je bent moet je weten waar je vandaan komt. Dit geldt voor alle kinderen ongeacht hun afkomst en achtergrond. Waldorf aan de Werf wil bijdragen aan een een toekomst waarin gelijkheid, diversiteit en gemeenschap centraal staat. Een veilige en inclusieve leeromgeving waarin in elk kind zich welkom, gezien en gehoord voelt en zichzelf kan herkennen.

Leren op verschillende niveaus: hoofd, hart en handen

Bij Waldorfonderwijs leren kinderen met hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen dat zij zich ontwikkelen door te denken, voelen en willen. Om helemaal zichzelf te worden, heeft het kind niet alleen kennis nodig (denken), maar ook een warm gevoelsleven (voelen) en een sterk lichaam (willen). In alle lessen wordt er voor gezorgd dat er altijd een balans is tussen deze drie behoeften.

Ook bij taal en rekenen wordt dus bewogen, zodat een kind zich de nieuwe stof kan toe-eigenen d.m.v. het lichaam en niet alleen het hoofd. En betekent dit dat naast de gewone vakken als rekenen en taal, er een groot aanbod is van kunstzinnig en ambachtelijk onderwijs, met vakken als schilderen, muziek, toneel, natuur en techniek, handvaardigheid, gymnastiek en bewegingskunst (euritmie).

Kinderen leren door te doen. In veel lessen is er beweging, in de vorm van klappen, lopen of dansen. De combinatie van cognitieve activiteit en bewegen zorgt ervoor dat de kinderen met plezier leren en dat ieder kind de lesstof goed op kan nemen.

We gaan veel naar buiten in de natuur om de wereld om ons heen te ontdekken en vieren gezamenlijk jaarfeesten uit verschillende culturen.

Wil je meer weten? We heten je van harte welkom op een informatieochtend!

Waldorfonderwijs

Het Waldorfonderwijs (in Nederland bekend als “vrijeschoolonderwijs”) bestaat al 103 jaar. De eerste Waldorfschool werd opgericht in 1919 in Stutgart. Vandaag de dag bestaan ze in meer dan 90 landen van Palestina tot Peru en van Zanzibar tot Zweden.

Rudolf Steiner (1861 – 1925) is de grondlegger van de antroposofie en het Waldorfonderwijs. Kern van de pedagogische inzichten van Steiner is zijn opvatting over de ontwikkelingspsychologie van het kind. Hij vond onder andere dat de lesstof in overeenstemming moet zijn met de fase waarin het kind verkeert en moet aansluiten op de behoefte van het kind.

Op Waldorf aan de Werf zijn de antroposofische uitgangspunten en de Waldorfpedagogiek van Rudolf Steiner belangrijke inspiratiebronnen. In de lesstof nemen de leerkrachten deze vraag steeds mee, en in de beoordeling komt naast het cijfer altijd de ontwikkelingswaarde aan bod. Leerkrachten zijn opgeleid om deze waarden te duiden op de speciale Pabo voor Waldorfonderwijs.

Lees en bekijk meer op de website ‘kiezen voor de vrijeschool’ en bekijk hier alvast het filmpje: Kiezen voor een Waldorfschool.

Leerkrachten van de vrijeschool laten zien hoe zij werken. Ze vertellen over hun aanpak, hun passie en de visie van de vrijeschool.


Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro