Waldorf aan de Werf

‘Niet alles waarmee je wordt geconfronteerd kan worden veranderd, maar niets kan worden veranderd totdat je ermee wordt geconfronteerd.’ – James Baldwin

Veilige omgeving

Wij zijn er sterk van doordrongen dat een kind dat zich geaccepteerd voelt, zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom hebben we op Waldorf aan de Werf een sociale omgeving waarin een kind nog kind mag zijn en waarin kinderen vertrouwen krijgen en elkaar vertrouwen geven. Zo blijft het kind de hele schooltijd in dezelfde groep. In de kleuterklas bij dezelfde kleuterjuf. En vanaf de 1e klas (groep 3) tot en met klas 6 (groep 8) streven we ernaar dat de leerlingen dezelfde klassenleerkracht hebben. Door activiteiten te ondernemen die klas overstijgend zijn, leren alle kinderen van de school elkaar
kennen en kennen de leerkrachten alle kinderen. Ook doen we in de klas een groot beroep op samenwerken. Vaak zetten we spelen in die een goede samenwerking vereisen. Een klas is een sociale gemeenschap. Door sympathie en antipathie, door respect en conflict leren de kinderen omgaan met de verscheidenheid tussen mensen en wat het samen doen kan opleveren. In ons curriculum besteden wij bewust aandacht aan verschillende culturen en religies zodat elk kind zichzelf kan herkennen in onze lessen.

Wij hebben op school een Zorgplan en protocollen aangaande:

  • de ondersteuning van leerlingen
  • pesten
  • dyslexie
  • leerrijpheid
  • luizencontrôle
buiten brood maken tijdens de buitendag

Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Sanya van Lochem, leerkracht voor kleuterklas B, is onze interne vertrouwenspersoon. Je kunt contact met haar opnemen per e-mail via: s.vanloghem@wadw.school.

Alles wat je met haar bespreekt  is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon gaat alleen tot actie over met jouw instemming. Door overleg met contactpersonen van andere scholen en dankzij de begeleiding door de externe vertrouwenspersoon van de stichting, is Sanya goed toegerust voor haar taak.

Externe vertrouwenspersoon

Pepita David is de extern vertrouwenspersoon van de Stichting Geert Groote School Amsterdam. Heb je een klacht of kom je er met een van onze contactpersonen niet uit dan kun je contact opnemen met Pepita David via: p.david@planet.nl of 06-34348288

Klachten

We creëren samen met leerlingen en ouders een goede leer- en leefomgeving. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of medewerkers. Heb je een klacht dan is de procedure als volgt:

• Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders om via e-mail een afspraak met de leerkracht te maken.

• De leerkracht zal binnen twee dagen via e-mail of telefoon contact met de ouders opnemen.

• In de meeste gevallen kan het probleem door middel van goed onderling overleg tussen ouders en de leerkracht worden opgelost.

• Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleider.

• Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon van de school, Sanya van Loghem.

• Is dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk of verloopt de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kun je contact opnemen met Pepita David. 

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro