Waldorf aan de Werf

getuigschrift

‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.’ – Nelson Mandela

Kennismaken en aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool
Als je kind vier jaar is, gaat hij of zij naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. We raden je aan, als je niet nog bekend met het Waldorfonderwijs, om eerst een informatie-ochtend bij te wonen.

Informatie-ochtenden

Wil je misschien jouw kind bij ons aanmelden? Kom dan eerst naar een informatieochtend (van 09:00-10:00), bij voorkeur voordat jouw kind drie jaar is. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers (1 persoon per aanmelding). Je dient je hiervoor aan te melden via: administratie@wadw.school. Vermeld daarbij de geboortedatum van je kind. Data van de informatieochtenden vind je in de jaarplanning

Ouders die hun kindje voor de eerstkomende plaatsingsronde (zie onder het kopje inleverdata voor het voorkeursformulier) moeten aanmelden krijgen voorrang.

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

Als onze school je eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in bij de ledenadministratie van Stichting Geert Groote school op de Eerste Nassaustraat 5 op ma, di, do, vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur. Dus niet op Waldorf aan de Werf.

Wat zet je op het formulier?

 • Op het formulier staat de naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf, maximaal tien basisscholen in. Zet je eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die je daarna kiest, enzovoort.
 • Let op! Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de leerlingenadministratie op de Eerste Nassaustraat 5 op ma, di, do, vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur.
 • Opsturen kan ook via postbus 75754, 1070 AT Amsterdam.
 • Zodra wij het voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij je per mail een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct contact met ons op als hier een fout in staat of als je deze niet heeft ontvangen.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. als het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier niet correct is;
 2. als je een voorkeursformulier hebt ontvangen zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier ontvangen?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kun je dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier via de leerlingenadministratie ontvangen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 9 maart 2023
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 1 juni 2023
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 2 november 2023

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door jou opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van je voorkeur.

Voorrangsregeling

Bij Waldorf aan de Werf is er (nog) geen voorrangsregeling op basis van postcode. Waar wel een voorrangsregeling voor geldt is:

Inschrijven

 • als je kind al een broertje of zusje op onze school heeft,
 • als je kind een VVE-indicatie heeft,
 • als je op onze school werkt en een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt.

Na de stedelijke plaatsingsronde ontvangt je een brief van de school waar je kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school moet laten weten dat je van deze voor jouw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je dit op tijd doet. Jouw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het vier jaar is en op school begint. 

Uitzondering: als tijdens het intakegesprek blijkt dat je kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden jouw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voor overige vragen kun je telefonisch contact opnemen met de Leerlingenadministratie van Stichting Geert Groote School via 020-6750419 (ma, di, do, vr tussen 09:00 en 16:00 uur) of per e-mail administratie@wadw.school

Zij-instroom – kinderen ouder dan 4 jaar
Plaatsingsrondes zijn 4 maal per jaar, rondom de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie. Op dit moment is er plek voor nieuwe leerlingen in onze 1e t/m 3e klas (groep 3 t/m 5). Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met de leerlingenadministratie via 020-6750419 of mail administratie@wadw.school

Procedure zij-instroom bij beschikbare plekken

Stap 1: Algemene informatie over de school

Kom naar een informatieochtend. Data van de informatieochtenden vindt u in de agenda.

Stap 2: Aanmelden

Neem contact op met de leerlingenadministratie via 020-6750419 of administratie@wadw.school. Vermeld hierbij je voor- en achternaam, telefoonnummer, naam en geboortedatum van uw kind.

Stap 3: Telefonisch consult met intern begeleider

U wordt gebeld door de intern begeleider om te verkennen of er een plaats is voor uw kind op school.

Stap 4: Contact met huidige school

De intern begeleider neemt contact op met uw huidige school (na toestemming van de ouder(s)).

Stap 5: Formulieren invullen

Als er een geschikte plaats is voor uw kind krijgt u een aantal formulieren per mail om in te vullen en terug te sturen

Stap 6:  Proefdag

Als er van beide kanten geen bijzonderheden zijn uit het intakegesprek of het contact met de huidige school, dan wordt er 1 dag proefgedraaid in de klas.

Stap 7: Besluit

Na afloop van de proefdag wordt besloten of de leerling kan starten.

NB: Voor kleuters is het proces iets korter, zij draaien geen proefdag mee.

Extra ondersteuning en zorg

Als beginnende school heeft WadW nog geen uitgebreide zorgstructuur, daarom nemen wij geen kinderen aan met een zorgvraag of waar een zorgtraject bij loopt op de huidige school.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro