Waldorf aan de Werf

getuigschrift

‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.’ – Nelson Mandela

Momenteel zijn er enkele mogelijkheden voor zij-instroom.
Lees onderaan deze pagina meer over (de wachtlijst voor) zij-instroom, klik hier om er direct heen te gaan.

Kennismaken en aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool
Als je kind vier jaar is, gaat hij of zij naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. We raden je aan, als je niet nog bekend met het Waldorfonderwijs, om eerst een informatie-ochtend bij te wonen.

Informatie-ochtenden

Wil je misschien jouw kind bij ons aanmelden? Kom dan eerst naar een informatieochtend (van 09:00-10:00), bij voorkeur voordat jouw kind drie jaar is. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers (1 persoon per aanmelding). Je dient je hiervoor aan te melden via: administratie@wadw.school. Vermeld daarbij de geboortedatum van je kind. Data van de informatieochtenden vind je in de jaarplanning.

Informatie-ochtenden schooljaar 2024-2025

Vanaf september starten wij weer met informatie-ochtenden voor het nieuwe schooljaar. Zodra de data bekend zijn zullen wij dit (verwachting is vanaf 26 augustus a.s.) vermelden op onze website. Helaas is het vooraf aanmelden niet mogelijk.

Aanmelden Kleuters

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

Als onze school je eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in bij de ledenadministratie van Stichting Geert Groote school op de Eerste Nassaustraat 5 op ma, di, do, vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur. Dus niet op Waldorf aan de Werf.

Wat zet je op het formulier?

 • Op het formulier staat de naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf, maximaal tien basisscholen in. Zet je eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die je daarna kiest, enzovoort.
 • Let op! Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de leerlingenadministratie op de Eerste Nassaustraat 5 op ma, di, do, vr tussen 09:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 tot 15:30 uur.
 • Opsturen kan ook via postbus 75754, 1070 AT Amsterdam.
 • Zodra wij het voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij je per mail een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct contact met ons op als hier een fout in staat of als je deze niet heeft ontvangen.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. als het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier niet correct is;
 2. als je een voorkeursformulier hebt ontvangen zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier ontvangen?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kun je dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier via de leerlingenadministratie ontvangen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 01-09-2020 en 31-12-2020
  7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 01-01-2021 en 30-04-2021
   6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 01-05-2021 en 31-08-2021
  7 november 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door jou opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van je voorkeur.

Voorrangsregeling

Bij Waldorf aan de Werf is er (nog) geen voorrangsregeling op basis van postcode. Waar wel een voorrangsregeling voor geldt is:

 • als je kind al een broertje of zusje op onze school heeft,
 • als je kind een VVE-indicatie heeft,
 • als je op onze school werkt en een dienstverband voor onbepaalde tijd hebt.

Na de stedelijke plaatsingsronde ontvangt je een brief van de school waar je kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school moet laten weten dat je van deze voor jouw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je dit op tijd doet. Jouw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het vier jaar is en op school begint. 

Uitzondering: als tijdens het intakegesprek blijkt dat je kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden jouw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voor overige vragen kun je telefonisch contact opnemen met de Leerlingenadministratie van Stichting Geert Groote School via 020-6750419 (ma, di, do, vr tussen 09:00 en 16:00 uur) of per e-mail administratie@wadw.school

Zij-instroom

Voor schooljaar 2024-2025 zijn enkele plekken beschikbaar. Lees hieronder in welke klassen en hoe de procedure verloopt.

Beschikbare plekken zij-instroom schooljaar 2024-2025

In klas 2 (groep 4) en in klas 3 (groep 5) zijn enkele plekken beschikbaar voor komend schooljaar. In de overige klassen is geen plek beschikbaar.

Leerlingen die nu in klas 1 (groep 3) of klas 2 (groep 4) zitten en in willen stromen op onze school na de zomervakantie 2024, kunnen middels de zij-instroomprocedure in aanmerking komen voor deze beschikbare plekken. Voor deze klassen staan geen leerlingen op de wachtlijst. Lees hieronder hoe de procedure is ingericht.

Tot zondag 16 juni 23.59 uur kunnen ouders hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar zij-instroom@wadw.school . In volgorde van binnenkomst van de e-mails worden deze in behandeling genomen, met uitzondering van leerlingen met voorrang: Broertjes en zusjes van leerlingen die al op Waldorf aan de Werf zitten én leerlingen van andere vrijescholen, hebben voorrang op plaatsing.

Kennismaking met Waldorf aan de Werf
Het bezoeken van één van onze informatie-ochtenden is leidend om in aanmerking te komen voor de zij-instroom procedure. De data voor de informatie-ochtenden zijn hier te vinden.

In verband met de zij-instroom ronde in juni 2024 is een extra informatie-ochtend specifiek voor zij-instroom na de zomervakantie gepland op donderdagochtend 13 juni om 09.00 – 10.00 uur . Aanmelden voor deze informatie-ochtend is noodzakelijk en kan door een e-mail te sturen naar admin@wadw.school .

Kenbaar maken van interesse in zij-instroom (wachtlijst)
Voor zij-instroom aanvragen kan je een mail sturen naar: zij-instroom@wadw.school. Als je meerdere kinderen wilt aanmelden, verstuur dan verschillende mails. Schrijf in het onderwerp ‘zij-instroom klas.’ (vul in welke klas voor je kind van toepassing is; groep 1 en 2 noemen wij de kleuters, groep 3 is de eerste klas, groep 4 is de tweede klas, etc.)

Vermeld in de e-mail in ieder geval de volgende zaken:
– voornaam en achternaam van je kind
– geboortedatum van je kind
– telefoonnummer
– naam van de huidige school
– huidige groep of klas
– reden van schoolwisseling
– is er al een broertje of zusje bij ons op school?
– jouw motivatie om naar onze school te willen over stappen
– is de huidige school van de kind(eren) op de hoogte van de overstap?
– toestemming voor de intern begeleider om contact op te nemen met de huidige school.

Zodra we je mail hebben ontvangen, krijg je een automatische bevestiging en staat jouw kind op onze wachtlijst. Wij communiceren niet op weke plek jouw kind op de wachtlijst staat. Zodra er ruimte in een klas vrij komt en jouw kind is aan de beurt, dan nemen wij contact met jou op. Tot die tijd is het verzoek om ons hierover niet te mailen en/of te bellen.

Op volgorde van binnenkomst registreren wij de zij-instroom aanvragen. Voor de zij-instroom aanvragen verlenen we voorrang aan de kinderen die van andere Waldorf-/vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.

Houdbaarheid wachtlijst
Elk jaar op 31 juli wordt de wachtlijst van het lopende schooljaar verwijderd. Als jouw kind gedurende het schooljaar geen plaats bij ons heeft gekregen, dan kun je (indien er nog steeds interesse is) jouw kind opnieuw aanmelden voor de wachtlijst voor het volgende schooljaar. Vanaf 1 augustus kan je ons dan een nieuwe mail sturen.

Aanmeldingsprocedure zij-instromers in acht stappen.

 1. Bezoeken van een informatie-ochtenden
 2. Wens tot aanmelden kenbaar maken via ons mailadres zij-instroom@wadw.school met de gevraagde informatie (zie kopje hierboven)
 3. Indien er plek is wordt er contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen. Een intakegesprek met de intern begeleider en de ouder(s)/verzorger(s) volgt.
 4. De intern begeleider van Waldorf aan de Werf neemt zodra de zij-instroom procedure werkelijk gestart kan worden contact op met de intern begeleider van de school waar het kind nog ingeschreven staat.
 5. Een afspraak voor proefdagen (3 of 4 dagen) wordt gemaakt. Voor kleuters organiseren we een wenmoment in overleg.
 6. Eventuele medische en/of psychologische gegevens of rapporten moeten voorafgaand aan de proefdagen gedeeld worden met de intern begeleider.
 7. Besluit tot aanname of afwijzing na de meeloopdagen gaat altijd in overleg en in samenspraak met de klassenleerkracht(en), intern begeleider en de directeur.
 8. Startdatum van de zij-instromer wordt in overleg met de ouder(s), klassenleerkracht(en) en intern begeleider bepaald. Startdatum wordt doorgegeven aan de leerlingenadministratie waarna de definitieve inschrijving volgt.

Extra ondersteuning en zorg
Als beginnende school heeft WadW nog geen uitgebreide zorgstructuur, daarom nemen wij geen kinderen aan met een zorgvraag of waar een zorgtraject loopt op de huidige school.

Meer informatie of vragen
Heb je toch nog vragen of heb je behoefte aan meer informatie over onze zij-instroom procedure? De leerlingenadministratie helpt je graag verder,
tel: 020-6750419 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00-16.00 uur).

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro