Waldorf aan de Werf

Als vriend van WadW draag je een actief en noodzakelijk steentje bij aan de kwaliteit van onze school.

Initiatiefgroep

Waldorf aan de Werf is opgericht door buurtbewoners uit Amsterdam Noord. Zij startten in 2017 het initiatief voor een inclusieve Waldorfschool. Dit is na heel hard werken, in 2020 gelukt!

Het kostte veel tijd en werk om instituten te overtuigen dat deze school nodig is. Onderweg is het ze gelukt om veel mensen wakker te schudden en het belang van inclusief Waldorfonderwijs duidelijk te maken. Vaak stond men niet stil bij dit onderwerp en nu doen ze dat wel. Er heeft een kleine revolutie plaatsgevonden om deze school van de grond te krijgen. Door alle inspanningen ontstond er een stevige visie, veel draagkracht en een enorme achterban. Wij geven nu samen met alle ouders, kinderen en ambassadeurs vorm aan deze prachtige school.

De school begon met 54 kinderen in drie klassen; twee kleuterklassen en een klas 1 (groep 3). Het initiatief wordt ondersteund door de Stichting Geert Groote Scholen.

Vriendenvereniging

De initiatiefgroep is overgegaan in een vriendenvereniging, die de school inhoudelijk en financieel ondersteund. De vriendenvereniging vertegenwoordigt alle ouders van kinderen op school en benadrukt de pioniersgeest van de hechte gemeenschap en betrokkenheid van ouders bij deze school.

“Ook in financiële zin kunnen we zo de school samen dragen.”

Iedere school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Waldorfscholen bieden echter een breder aanbod en hebben hiervoor extra geld nodig. De vriendenvereniging gebruikt de lidmaatschappen en donaties om dit te kunnen bekostigen.

Het gaat om de volgende zaken:

  • kinderen werken met duurzame natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • we hebben de mogelijkheid om een keuze te maken uit extra leerkrachten, bijvoorbeeld voor de vakken euritmie, muziek, handwerk, etc.
  • we organiseren jaarfeesten en evenementen waar we (huur)materialen etc. voor nodig hebben.
  • we investeren in duurzame meubels, speelgoed en (inclusieve) leesboeken.

Word lid van de vriendenvereniging!

Het is ongelooflijk belangrijk dat iedere ouder lid is van de vriendenvereniging. Als je meerdere kinderen op school hebt, wordt dan namens ieder kind lid. Wij hopen en gaan ervan uit dat iedere ouder een bijdrage geeft. Je bijdrage is naar draagkracht, is. maar we hebben een gemiddelde bijdrage van 350,00 euro per kind nodig.

De vriendenvereniging is voor iedereen toegankelijk en iedereen heeft evenveel inspraak en recht, hoe groot je bijdrage ook is. We investeren in initiatieven die kinderen helpen bij het versterken van hun identiteit, wereld- en zelfbeeld.

Als lid heb je het recht om actief te worden in commissies, stemmen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) en je kandidaat te stellen voor het bestuur. Op de ALV geven we inzicht in de in en uitgaven en bespreken we met elkaar waar het geld aan besteedt wordt.

Wij hopen dat jullie allemaal de urgentie ervaren om lid te worden, zodat we met een breed draagvlak samen verder kunnen bouwen aan al het moois dat we voor ogen hebben voor de kinderen nu en in de toekomst. Het werken met lidmaatschappen van de vereniging brengt ons deze stabiliteit. We danken je bij voorbaat voor jouw betrokkenheid en bijdrage. Ga naar: vriendenvereniging.wadw.school.

Heb je nog vragen? Mail ons via: vriendenvan@wadw.school.

Word donateur

Vrienden, buren, opa’s of oma’s en suikerooms of -tantes kunnen zich ook bij ons aanmelden als donateur.

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro