Waldorf aan de Werf

Een school is een gebouw met vier muren met een morgen erin. -Lon Watters.

Huidige locatie:

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur) 
Leerlingenadministratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419
Ziekmelden via Parro

Bereikbaarheid:

Klik hier voor de tijdelijke locatie van onze school op google maps.
Waldorf aan de Werf bevindt zich nu op de tweede etage boven KC Mokum. Onze ingang is te vinden aan de noord-westzijde van het pand. Op het hek dat is te vinden langs het H.J. Hisgenpad en naar onze ingang leidt, is duidelijk het logo van Waldorf aan de Werf te zien. Eenmaal door het hek (met kinderslot), is na enkele meters onze ingang met deurbel te vinden. Even aanbellen, twee trappen omhoog en welkom op onze tijdelijke locatie.
LET OP: Vanaf medio april tot november 2024 is het H.J. Hisgenpad afgesloten vanaf de Elzenhagensingel voor voertuigen en fietsers. Voetgangers kunnen wel langs het werk. Voertuigen worden verzocht te parkeren bij Atletiekvereniging Atos of op de parkeerplaats aan de Buikslotermeerdijk middels een tijdelijke omweg via de Nieuwe Purmerweg.

Kindercampus Mokum

Nieuwe huisvesting

Bericht over huisvesting dd 17 april 2024

We hebben met de gemeente een plan gemaakt voor de huisvesting van Waldorf aan de Werf tot de nieuwbouw aan de Klaprozenweg wordt opgeleverd.

Huidige situatie
De huidige locatie aan het H.J. Hisgenpad biedt geen ruimte om door te kunnen groeien naar een volwaardige school. De beoogde nieuwbouw voor Waldorf aan de Werf aan de Klaprozenweg is te ver in de toekomst, deze is op haar vroegst (dus excl. bezwaar) gerealiseerd zomer 2029. Dit betekent dat de gemeente moet voorzien in huisvesting in de periode tot de nieuwbouw opgeleverd wordt en we dus nog eenmaal gaan verhuizen naar een tijdelijke locatie voor onze school.

Tijdelijke locatie
We verhuizen naar de Varenweg 2 in Amsterdam Noord. Deze locatie is een schoolgebouw, kan een volledige stroom (3 kleuterklassen en klas 1 t/m 6) huisvesten en er kan buitenschoolse opvang in dit gebouw worden georganiseerd. Rondom de school is een eigen schoolplein (1100 m2), het is aan het Noorderpark, op loopafstand van het openbaar vervoer, op 1,5 km van de uiteindelijke locatie en Waldorf aan de Werf kan hier blijven tot de nieuwbouw is opgeleverd.

Termijn verhuizing
Op dit moment wordt de locatie gebruikt door een andere school waarvan het eigen gebouw wordt gerenoveerd (Oranje Nassau School). Het is nog onzeker wanneer zij het eigen gebouw weer kunnen betrekken. We verwachten dat we naar de Varenweg uiterlijk zomer 2025 zullen verhuizen of zoveel eerder als mogelijk.

Tegemoetkoming vervoer

Je kunt tegemoetkoming voor leerlingenvervoer aanvragen voor reiskosten als je verder dan 6 km van school woont. Kies dan voor tegemoetkoming op basis van ‘levensovertuiging’. Klik hier voor meer informatie.

Als je er niet uit komt kun je de hulp inroepen van de vriendenvereniging Waldorf aan de Werf vriendenvan@wadw.school of contact opnemen met leerlingenvervoer Amsterdam via: leerlingenvervoer@amsterdam.nl

Contact Informatie

J.H. Hisgenpad 394
1025 WK Amsterdam
Tel: 020-6750249 (werkdagen 14-16 uur)
Administratie: administratie@wadw.school
Tel: 020-6750419

Ziekmelden kan via Parro