Waldorf aan de Werf

Schoolfotograaf kleuters

Waldorf aan de Werf J.H. Hisgenpad 394, Amsterdam

Op 6 en 7 juni komt Frouke, de schoolfotograaf weer langs. Op 6 juni worden de kleuters gefotografeerd en op 7 juni de klassen 1,2 en 3. Je email adres […]

Schoolfotograaf klassen 1, 2 en 3

Op 6 en 7 juni komt Frouke, de schoolfotograaf weer langs. Op 6 juni worden de kleuters gefotografeerd en op 7 juni de klassen 1, 2 en 3. Je email […]

MR vergadering

Bijeenkomst van de medezeggenschapsraad – Niet openbaar.

Open euritmie les – Kleuterklassen

Alle ouders zijn welkom om in de klas te komen kijken tijdens de euritmie les: Klas a: 8:45 tot 9:15 Klas c: 9:15 tot 9:45 Klas b: 9:45 tot 10:15