Ondersteuning

Basisscholen in Nederland bieden altijd minimum ondersteuning aan leerlingen: de basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel staat omschreven hoe  de basisondersteuning bij ons is georganiseerd. 

Als het niet goed gaat met een leerling op school gaan we samen met de ouders kijken wat er aan de hand is. Onze intern begeleider kijkt mee in de klas en zal eventueel met ouders contact opnemen om afspraken te maken over ondersteuning.  

Heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maken wij een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de gewenste ondersteuning van de leerling eruit ziet. 

Samenwerkingsverband

Voor extra ondersteuning nemen wij contact op met het samenwerkingsverband van de regio: Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen.

Schoolondersteuningsprofiel

Lees hier ons Schoolondersteuningsprofiel.